Pierwsze szkoły elementarne w gminie Wisznice utworzono w Wisznicach, Dubicy, Rowinach.

MIKOŁAJ WISZNICKI urodził się na Kijowszczyźnie w latach 70. XIX w., zmarł w Londynie po 1945. Odbył studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Kijowie. Uczestnik walk o niepodległość, pułkownik WP.

Wisznice odwiedziło parę osób znanych, które odcisnęły swój ślad w historii.

W Izraelu można kupić kartę doładowującą pre-paid z zaskakującą tematyką "Wedding of the Wisznice Rabbi's Grand Daughter".

Na zabytkowym, zamkniętym cmentarzu wisznickim została pochowana najbliższa rodzina Józefa Ignacego Kraszewskiego: matka oraz jego bracia Lucjan i Kajetan.

Szukając literatury do publikacji trafiłam przypadkowo na pewną książkę, która opisuje konkurencyjność regionów, a w szczególności gmin. 

W czasie powstania styczniowego w okręgu włodawskim został zawiązany tzw. Komitet Damski, działający na rzecz powstania i jego uczestników. W tym celu cały powiat został podzielony na działy i każda z pań otrzymała szczegółową listę miejscowości z których winna była zbierać składki.

Na terenie Horodyszcza odkryto ślady osadnictwa. Odnaleziono osadę z wczesnego średniowiecza datowaną na przełom VIII i IX wieku.

Gmina Wisznice słynie z uprawy ziół, głównie rumianku. Coraz więcej gospodarstw na terenie samorządu przechodzi z innych upraw na produkcję ziół.

Poznaj nazwy naszej miejscowości w Yiddish.

W dniu 30 kwietnia 2007 r. w Gierszonach - gminie z Obwodu Brzeskiego na Białorusi - została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Wisznice i Gminą Gierszony. Sygnatariuszami umowy są wójtowie gmin: - Piotr Dragan i Michaił Iwanowicz Łogwinko.

Wisznice, jako gmina zajmuje pierwsze miejsce w województwie lubelskim pod względem udziału osób z wykształceniem wyższym, oczywiście biorąc pod uwagę wyłącznie gminy wiejskie.

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Wisznice zgłosiła chęć udziału w organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego projekcie "Kluby Przedszkolaka na wsi".

Wisznice to miejsce, w którym funkcjonowały obok siebie trzy wyznania religijne: rzymskokatolickie, prawosławne (potem unickie), mojżeszowe.

Zgodnie z celami i zasadami Umowy pomiędzy Republiką Ukrainy i Rzeczypospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy podpisanej w Warszawie w dniu 18 maja 1992 roku określającej, że strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między regionami, jednostkami administracyjno - terytorialnymi i miastami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Mikołaj Pius Sapieha [właściciel Wisznic z XVIw.] przebywając w Rzymie wykradł  przy pomocy sług z kaplicy papieskiej kopię sławnego obrazu Matki Boskiej z Gwadelupy [Madonna de Guadalupa] i przewiózł do swojej rezydencji w kraju.

odnalezione w sieci.... "Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych"

Nieopodal centrum Wisznic (Wygoda) znajdują się jedyne zachowane budowle z całego kompleksu dworskiego Sapiehów.

W Wisznicach na rozdrożu ulicy Kościelnej i Zielonej, stoi niewielka, drewniana kapliczka. Została zbudowana prawdopodobnie na przełomie XIX/XX wieku przez państwa Lesiuków. Została fundowana z prośbą o zdrowe potomstwo, którego nie mogli się doczekać. Poświęcił ją ksiądz Bronisław Turski.

Wisznice słynęło z targów końskich. Wyznaczono w tym celu plac na ówczesnym Rynku. W latach 50 miejsce targowe przeniesiono na ul. Przemysłową.

Nie jedna Wygoda w Polsce jest...