Karta pre-paid

W Izraelu można kupić kartę doładowującą pre-paid z zaskakującą tematyką "Wedding of the Wisznice Rabbi's Grand Daughter".

Zachęcamy do znalezienia zdjęć owej karty.

sponsorzy