Eurosceptyzm

7-8 czerwca 2003r. odbyło się referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Na terenie gminy Wisznice działało 5 komisji obwodowych:

 1. Szkoła Podstawowa w Dołholisce
  Dołholiska 1

 2. Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu
  Horodyszcze ul. Rynek 13

 3. Szkoła Podstawowa w Polubiczach

 4. Szkoła Podstawowa w Wisznicach
  ul. Warszawska 19 [komisja Wisznice i Wygoda]

 5. Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach
  ul. Warszawska 44

nr obwodu
liczba osób uprawnionych do głosu
liczba wydanych kart
liczba kart ważnych
frekwencja
głosy nieważne
gł. ważne
tak
nie
1
439
258
258
58.77%
2
256
99
157
2
617
327
327
53.00%
1
326
165
161
3
647
375
375
57.96%
7
368
108
260
4
1 521
870
869
57.13%
2
867
540
327
5
1 052
553
553
52.57%
10
543
182
361
                 
razem
4276
2383
2382
55.71%
22
2360
1094
1266

Komisja nr 4 skupiała mieszkańców Wisznic i Wygody. Oddano 540 głosów za wejściem do UE, a 327 osób było przeciwnych. Inne komisje odnotowały znaczącą przewagę przeciwników zjednoczenia z Unią. Oprócz Wisznic również w Horodyszczu dominowali euroentuzjaści, zdecydowała o tym różnica 4 głosów.

sponsorzy