Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli uczeń mieszka w Gminie Wisznice a dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 514 zł netto na osobę. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 września2018 r.  i potrwa do 15 września 2018 r.

Urząd Gminy Wisznice zawiadamia, iż w dniach 28.08.2018 r. i 29.08.2018 r. odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Wisznice, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców. Zebrania zostaną przeprowadzone wg harmonogramu, który przedstawiamy poniżej. Spotkania dotyczyć będą podjęcia uchwał w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wisznice oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem Https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych mapę żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.

Urząd Gminy Wisznice poszukuje domu dla 1,5 rocznej suki po sterylizacji. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 83 378 21 02.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zaadoptować małego kota prosimy o kontakt pod nr telefonu 510 508 504. Do oddania jest 5 kotów i jedna kotka, zwierzaki mają około miesiąca.