W grudniu 2017 roku zakończyła się modernizacja stacji uzdatniania wody w Horodyszczu, realizowana w ramach projektu „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

  • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)
  • uchwały nr XXIX/19Ó/2017 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2017r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Nazwa zadania:

Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym.

Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.

Urząd Gminy Wisznice zaprasza na szkolenie ad. możliwości uzyskania wsparcia w związku ze zbliżającym się uzupełniającym naborem wniosków z zakresu projektu grantowego, który ogłasza Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania.

Ostrzeżenie o opadach marznących z dnia 07.02.2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty przygotował nie lada gratkę dla fanów kina. Najnowsze produkcje, które w tym miesiącu mają swoje premiery już 28 lutego będą wyświetlone w GOKiO Wisznice. Dzięki użyciu profesjonalnego sprzętu projekcyjnego, widzowie będą mogli obejrzeć premiery najnowszych produkcji filmowych tego sezonu. Dzieci, młodzież oraz dorośli – każdy może znaleźć coś dla siebie.

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty otrzymał 22 tyś.  z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Nagrodzony wniosek nosi tytuł „InicJaTyWy Wisznice”

Urząd Gminy Wisznice zachęca wszystkie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy do uczestnictwa w zajęciach przygotowanych specjalnie na czas ferii zimowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty.

W programie m.in.:
✔️ 30.01 (wtorek) – 14.00-17.00
Podsumowanie projektu „Zwierzę nie jest rzeczą”- wręczenie nagród w konkursach plastycznym i fotograficznym
Zabawa taneczna dla dzieci z animatorami
✔️ 31.01 (środa) 10.00 – 12.00 warsztaty plastyczne
✔️ 01.02. (czwartek) 10.00 – 14.00 - warsztaty garncarskie
✔️ 02.02. (piątek) 10.00-12.00 – warsztaty fotograficzne
✔️ 05.02 (poniedziałek) – 14.00 -teatrzyk dla dzieci, spektakl „ Magiczny miód” – wstęp wolny.
(mile widziana karma dla zwierząt jako dobrowolny dar na rzecz schroniska)
✔️ 06.02 (wtorek) – zajęcia wokalne 10.00 – 12.00
✔️ 07.02 (środa) – warsztaty plastyczne 10.00 -12.00
✔️ 08.02 (czwartek) – gry i zabawy dla dzieci 10.00- 12.00

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż mieszkańcy gminy swój PIT rozliczyć mogą z pomocą pracowników urzędu. Przypominamy, że aby dokonać rozliczenia elektronicznie należy zabrać ze sobą PIT 37 lub PIT 36 za rok ubiegły.

Rozliczenia prowadzą:
NATALIA SOKOŁOWSKA - SEKRETARIAT
JOANNA ŁUKOWSKA - KASA

Z początkiem 2018 roku w życie weszły zmiany dotyczące selekcji odpadów komunalnych. To nie jedyne zmiany jakie czekają Gminę Wisznice w tym roku w zakresie gospodarki komunalnej. W lutym bowiem rusza realizacja projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach” w ramach działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji projektu powstanie utworzony system zbierania odpadów komunalnych, co przyczyni się racjonalizacji gospodarowania zasobami naturalnymi i zmniejszenia negatywnej presji na środowisko. Poprawione zostaną warunki odbioru odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Wisznice co przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami. Założony projekt przewiduje budowę magazynu odpadów komunalnych wraz z profesjonalnymi zasiekami do składowania tych odpadów. Powstanie także budynek socjalno – administracyjny PSZOK, w wydatkach założono także wyposażenie budynków oraz całego Punktu, a także utwardzenie terenu kostką.

Celem głównym projektu jest zbieranie w sposób selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących od mieszkańców, które będą przekazywane do miejsc, gdzie we właściwy sposób będą zagospodarowane lub unieszkodliwione. Ideą utworzenia Punktu jest stworzenie mieszkańcom Gminy Wisznice możliwości całorocznego przekazywania do unieszkodliwienia odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Co projekt zmienia z punktu widzenia mieszkańca gminy?

Mieszkańcy dysponujący własnym środkiem transportu będą mogli do PSZOK dostarczać odpady samodzielnie, w miarę własnych potrzeb, by śmieci nie zalegały na ich nieruchomościach. I choć w Gminie Wisznice taki Punkt już działa, ten zaplanowany w projekcie będzie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z prawdziwego zdarzenia, pracujący cały rok, by mieszkańcy w każdej chwili mogli z niego skorzystać.

Wartość projektu to 414 792, 33 zł brutto.