Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. 

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/

Wójt Gminy Wisznice informuje o rozpoczęciu wymiany wodomierzy  na nowoczesne przystosowane do zdalnego odczytu  u osób posiadających kanalizację sanitarną lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z tą inwestycją mieszkańcy są proszeni  do  wpłacenia 10 zł. (za wymianę  1 szt. wodomierza) w kasie Urzędu Gminy Wisznice - przed rozpoczęciem montażu oraz do podpisania stosownej umowy w pok. Nr 208.

Wójt Gminy prosi także o umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierza .

Szczegółowe informacje udzielane są w tut. urzędzie pok. Nr 208 , tel. 83 3782033 oraz u sołtysów.

Harmonogram realizacji wymiany wodomierzy :

I Curyn Rowiny - 21-23 maja

II Wisznice ulice : Sosnowa, Zielona - 23 maja

III Wisznice ulice: Rynek, Żabia, Piotra Makaruka, Krzywa - 24 maja

IV Wisznice ulice: Jasna, Polna, Nowa, Ogrodowa - 25 maja

V Wisznice ulice:  Rowińska - 28 maja

VI Wisznice ulice: Przemysłowa, Fabryczna, Partyzantów, Spacerowa, Zawadzkiego, Włodawska - 29 maja

VII Wisznice ulice: Warszawska - 30 maja

VIII Wisznice ulice: Kościelna,  Kraszewskiego, Krótka - 1 czerwca

IX Dubica Dolna, Dubica Górna - 24 maja – 1 czerwca

X Wisznice Kolonia, Małgorzacin - 4-5 czerwca

XI Dołholiska , Marylin, Łyniew, Ratajewicze - 6-12 czerwca

XII Horodyszcze - 13-18 czerwca

XIII Polubicze Dworskie, Polubicze W I, Polubicze W II - 19-26 czerwca

Wójt Gminy Wisznice serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się w Niedzielę - 3 czerwca 2018 r. W programie zaplanowano mnóstwo atrakcji.

Wójt Gminy Wisznice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach ogłaszają konkurs plastyczny pt. "Moja Niepodległa" w ramach uczczenia tegorocznego Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Wójt Gminy Wisznice informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Nabór zgłoszeń będzie trwał od dnia 21 maja do  8 czerwca 2018 r. 

Wszystkie informacje dotyczące naboru zgłoszeń  można uzyskać w Urzędzie Gminy Wisznice pok. Nr 208 oraz na stronie  internetowej www.azbest.lubelskie.pl

W dniu 20 maja 2018r. w Sworach odbył się III Otwarty Konkurs Tańca Folkowego „Folkowe Impresje” pod hasłem „Poloneza czas zacząć”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej Pracownia Pieśni i Tańca w Sworach.

W dniu 20 maja 2018 r. odbył się XXIV Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej. Nie zabrakło na nim przedstawicieli naszej gminy.

Chór „W Dubicy”, zaprezentował utwory „Zdrowaś bądź Maryja” oraz „Pozdrowienie Maryi”, którymi „wyśpiewał” Grand Prix festiwalu. W konkursie udział wzięło 23 uczestników, byli soliści i zespoły śpiewacze oraz chóry.

Serdecznie Gratulujemy zwycięskiemu Chórowi "W Dubicy". Wspaniale, że nie brak w naszej gminie aktywnych i pełnych pasji mieszkańców!

W maju 2018 r. rozpoczęła się inwestycja budowy ulicy Żabiej w Wisznicach. Budowa zostanie w większości pokryta z funduszu sołeckiego Wisznic z niewielką pomocą budżetu gminy.. W ubiegłym roku mieszkańcy zakupili kostkę i krawężniki, za które również zapłacono z budżetu sołeckiego. Planowany termin realizacji inwestycji to 10 czerwca 2018 r.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

 

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

  1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 
  2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 
  3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

 

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pokoloruj-swoj-swiat-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych/