Pliki do pobrania

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Informacja Wójta Gminy Wisznice

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Wisznice na 2022r.

Informacja o firmie odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wisznice

Informacja GZK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacja o PSZOK

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Wisznice

Rejestr

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wisznice w 2013 r. poziomach recyklingu

Informacja za rok 2013

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wisznice w 2014 r. poziomach recyklingu

Informacja za rok 2014

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wisznice w 2015 r. poziomach recyklingu

Informacja za rok 2015

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wisznice w 2016 r. poziomach recyklingu

Informacja za rok 2016

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wisznice w 2017 r. poziomach recyklingu

Informacja za rok 2017

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wisznice w 2018 r. poziomach recyklingu

Informacja za rok 2018

Informacja o osiągniętych przez Gminę Wisznice w 2019 r. poziomach recyklingu

Informacja za rok 2019

 

 

sponsorzy