Polski Związek Emerytów Renistów i Inwalidów

Związek powstał 1 kwietnia 1971 r. 12 osobowa grupa seniorów założyła „Zjednoczony Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Powiatowy we Włodawie Koło Terenowe w Wisznicach". Jego przewodniczącym został Stanisław Dragan.

Przez 37 lat (1971-2007 ) funkcję przewodniczącego sprawowało wiele osób. Nazwa Związku i jego stopień organizacyjny oraz podporządkowanie strukturalne ulegało kilku zmianom.

Środki Unijne na RCK w Rowinach

Szkoła Podstawowa w Rowinach została zamknięta przed sześcioma laty. W czerwcu 2007 roku, Wójt Gminy w Wisznicach Piotr Dragan przekazał w użytkowanie Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów budynek Szkoły Podstawowej w Rowinach, łącznie z placem, na organizację Regionalnego Centrum Kultury (RCK).

Dzień Kobiet u Seniorów

Spotkanie z okazji „DNIA KOBIET” odbyło się 8 marca 2008 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty. W imprezie wzięło udział: 87 osób oraz dyr. GOKiO  Pani Barbara Klimkowicz i dyr. Gimnazjum Publicznego Bogusław Sczęśniak z małżonką.

Uroczystość otworzył Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Aleksander Szołucha. W imieniu panów złożył wszystkim seniorkom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. Na ręce dyr. Bogusława Sczęśniaka  przekazał list z życzeniami skierowanymi do Pań zatrudnionych w Gimnazjum i uczennic.

Robimy palmy

robimy_palmy_11032008_008 robimy_palmy_11032008_024

 Jak w latach poprzednich seniorki ze Związku  się zebrały, palmy do święcenia przygotowały.
W gałązkach zielonych bibułkowe kwiaty: białe, żółte, czerwone, fiolety i amaranty.
Wielobarwne pierścienie obejmują je całe, zachwycają oko urodą wspaniałą.
 
Palmy prezentują:
na górze od lewej: Janina Paszkowska, Irena Olszewska, Eugenia Kaczejko, Lucyna Petruczynik, Albina Leszcz, Teresa Romanowicz, Józefa Nuszczyk.
na dole od lewej: Bronisława Kopkow, Eugenia Karwacka, Helena Kochan, Maria Zarzeczna.

 

Apel do ludzi dobrej woli

APEL

Zarządu Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach

do ludzi dobrej woli.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wisznicach zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe na organizację Muzeum Regionalnego Gminy Wisznice, które będzie usytuowane w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Rowinach.

Dzień Inwalidy

Impreza z okazji Dnia Inwalidy odbyło się dnia 10.05.2008 r. Zorganizował ją Zarząd Rejonowy Związku przy wsparciu finansowym PCPR.

Program był dwuczęściowy przewidywał spotkanie przy herbacie oraz wycieczkę do Lublina.

Na Majówce w Rowinach

Każdego roku w maju seniorzy z RZERiI w Wisznicach spotykają się przy ognisku spędzając aktywnie czas. W bieżącym roku takie spotkanie odbyło się 18 maja 2008 r. w Rowinach. Uczestniczyło w nim 86 osób. Odwiedzili nas Seniorzy z Rossosza, od których trzymaliśmy zaproszenie na podobną imprezę. Uczestniczyły też osoby nie należące do Związku. Centrum Kultury Ludowej w Rowinach to wspaniałe miejsce do aktywnego wypoczynku. Dużo zieleni, jest miejsce na ognisko, stołówka na świeżym powietrzu no i oczywiście powstające Muzeum Regionalne.

Galeria >>>

Dzień Dziecka u Seniorów

W bieżącym roku 1,06, seniorzy z RZERiI w Wisznicach swój wolny czas poświęcili dzieciom w dniu ich święta. Zaprosili do Centrum Kultury w Rowinach około 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Wisznicach. Byli to przede wszystkim uczniowie klas VI kończący w tym roku pierwszy etap nauki-Szkołę Podstawową.

Galeria >>>

Niecodzienni goście

Niecodzienni goście w dniu 4 sierpnia 2008 roku odwiedzili Rowiny i powstający tam ośrodek związany z kulturą ludową i historią regionu południowego Podlasia.

W budynku po byłej Szkole Podstawowej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lublinie, w którym uczestniczyli przewodniczący Oddziałów Rejonowych z województwa lubelskiego.

Galeria >>>

Pora na Święto Seniora

29 listopada 2008 r. członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonu Wisznice świętowali Dzień Seniora.

W uroczystym spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego – Aleksander Szołucha, uczestniczyli seniorzy i zaproszeni goście, a wśród nich:

  • Przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgu w Lublinie – Alina Gucma
  • Wójt Gminy Wisznice – Piotr Dragan
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Barbara Klimowicz
  • Dyrektor Publicznego Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego – Bogusław Szczęśniak
  • Dyrektor Biblioteki Gminnej – Alina Mangowiec

Galeria >>>

sponsorzy