Zabawa Choinkowa u Seniorów

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  w Wisznicach zorganizował dnia 10.012009 r. zabawę choinkową dla seniorów. Zabawa odbyła się w sali widowiskowej GOKiO w Wisznicach. Zorganizowana została tzw. "systemem koszyczkowym”,  uczestnicy sami przygotowywali wystrój stołu, oraz niezbędnie do biesiadowania napoje i wyżywienie. W zabawie brali udział zaproszeni goście, to jest seniorzy z Rososza, Łomaz, Kopytnika i Parczewa. W trakcie imprezy przewodniczący Zarządu Oddziału PZERiI w Wisznicach Aleksander Szołucha, przekazał dla członków chóru emeryckiego dyplom uznania  za osiągnięcia artystyczne przyznany przez Zarząd Okręgu PZERiI w Lublinie.

W trakcie imprezy członkowie naszego chóru inicjowali śpiew przy stolikach, śpiewano kolędy (jako że jeszcze czas świąteczny), oraz różne regionalne piosenki ludowe.

Orkiestra swoją grą porywała do tańca wszystkich uczestników zabawy, oprócz tańca  były też inne formy wspólnej zabawy, w których wszyscy chętnie uczestniczyli.

Galeria >>>

Przebieg zabawy potwierdził że zorganizowana forma spędzania czasu przez ludzi starszych jest potrzebna i należy ją kontynuować. Uczestnicy zabawy doświadczają wzajemnej, pogłębiającej się więzi pomiędzy ludźmi. Zapominają na chwilę o swoich dolegliwościach związanych z wiekiem oraz dochodzą do przekonania, że człowiek w każdym wieku ma prawo do szczęścia i rozrywki. Fragmenty  przebiegu zabawy choinkowej zostały utrwalone na kasecie video, można je będzie przypomnieć sobie na organizowanych przez Związek wieczorach pt. "Z życia Związku”.

Do zobaczenia na następnej potańcówce w dniu 7 lutego. Bawimy się od godz. 17.00.

Bogusław Suwała

sponsorzy