Środki Unijne na RCK w Rowinach

Spis treści

Szkoła Podstawowa w Rowinach została zamknięta przed sześcioma laty. W czerwcu 2007 roku, Wójt Gminy w Wisznicach Piotr Dragan przekazał w użytkowanie Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów budynek Szkoły Podstawowej w Rowinach, łącznie z placem, na organizację Regionalnego Centrum Kultury (RCK).

W pierwszej kolejności porządki prowadzono na posesji. Szczególnie wielkich nakładów pracy ludzkiej i sprzętu mechanicznego wymagała  wschodnia  część placu. Tu należało dokonać odchwaszczenia i odkrzaczenia, stan przed interwencją emerytów prezentują poniższe fotografie:

rck_rowiny_34 rck_rowiny_35
Plac zabaw
 Część wschodnia placu
rck_rowiny_33  
 Huśtawki  

W drugiej połowie września 2007 r. wyposażenie z budynku zabrała dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wisznicach. Zostały stworzone realne szanse do prac porządkowych w budynku jak też i na placu. Koordynację całokształtu prac prowadzi Bogusław Suwała. Na bieżąco utrwala każde bardziej istotne przedsięwzięcie. Aktualnie Związek dysponuje ponad 200 fotografiami ilustrującymi tworzenie RCK. Kolejne działania seniorów skierowano na wnętrze budynku. Po zdjęciu różnych tablic szkolnych okazało się, że adaptacja  klas lekcyjnych na sale muzealne, wymaga wielkich nakładów pracy i zakupu materiałów do remontu. Wygląd pomieszczeń szkolnych od strony północnej po wymontowaniu tablic:

rck_rowiny_a_08 rck_rowiny_a_09
rck_rowiny_a_10 rck_rowiny_a_11

Okres wrzesień - listopad można przedstawić następująco . Seniorzy wykonywali prace czasochłonne, nie wymagające nakładów finansowych.

  • Oczyścili posesję z chaszczy,
  • Szpalerowi krzaków przywrócili wygląd żywopłotu,
  • Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy wykonało nieodpłatnie karczunek pni,
  • Chrust o właściwych parametrach pochodzący z karczunku krzaków, emeryci wykorzystali do rekonstrukcji fragmentu płotu.
rck_rowiny_a_01
Bogusław Suwała, Zbigniew Górski, Marian Chatys i Jan Kiryk wykonują płotek z chrustu 
 
Po uprzątnięciu pomieszczeń przystąpiono do prac pozwalających w przyszłości na bezkolizyjne zwiedzanie sal wystawowych i zapewnienie ciągu ewakuacyjnego na wypadek niebezpieczeństwa. 
 
rck_rowiny_a_13
Jan Kiryk „odblokowuje” otwór drzwiowy.
 
Do wykonania kolejnych zadań remontowych nie wystarczała już sama praca Seniorów. Niezbędne okazały się farby, kleje, środki konserwujące drewno itp. Zarząd Rejonowy zarówno we wrześniu jak też w październiku nie dysponował środkami, które mógłby przeznaczyć na zakupy materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń. Pora roku przy istniejącym systemie ogrzewania napawała niepokojem. Czy temperatura pozwoli na prace malarskie pomieszczeń i konserwację eksponatów? Z pomocą w dostarczeniu niektórych materiałów niezbędnych w drobnych naprawach i remoncie sal przyszedł GOKiO, oraz  dotacja docelowa „Muzeum” przekazana przez dwie miejscowe instytucje: Bank Spółdzielczy i Gminną Spółdzielnię.
 
sponsorzy