Środki Unijne na RCK w Rowinach - Emeryci przy pracy

Spis treści

 
 
W końcu listopada 2007 r. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów I Inwalidów w Wisznicach otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dotację w kwocie 12000 złotych na:
  1. Adaptację 2 sal lekcyjnych na RCK.
  2. Zakup wiatraka.

Ad 1 Z powyższych środków  zakupiono: materiały malarskie i środki do konserwacji eksponatów i urządzeń melnych wiatraka. Wykonano kraty antywłamaniowe (5 sztuk).


rck_rowiny_a_28
rck_rowiny_a_29
Montaż krat antywłamaniowych
Wygląd kraty okiennej
 

Zakupiono zestaw gablot (tryptyk) do prezentacji wyrobów tkackich i drugi zestaw (dyptyk) do eksponowania strojów ludowych.

Remont pomieszczeń poczynając od naprawy klamki, a kończąc na pracach stolarskich i malarskich prowadzili emeryci na zasadzie wolontariatu.

rck_rowiny_a_12
rck_rowiny_a_18
Bolesław Kochan sam przygotowuje podłoże do malowania.
Janina Gromysz maluje stolarkę drzwiową.
rck_rowiny_a_22
rck_rowiny_a_23
Irena Olszewska lakieruje nową część boazerii.
Bronisława Kopkow i Irena Olszewska zespołowo malują podłogę.
rck_rowiny_a_19
rck_rowiny_a_21
Henryk Klimkowicz i Józef Nuszczyk przy zabudowie „dziur” w boazerii.
 Aleksander Szołucha docina listwę wykończeniową.

 

Niska temperatura w remontowanych pomieszczeniach nie przestraszyła „malarek”:

rck_rowiny_a_14
rck_rowiny_a_15
Janina Paszkowska
Maria Korybska
rck_rowiny_a_16
Teresa Mikołajczak i Marian Kraszewski

 

Ad 2. Drugą część środków z Europejskiego Funduszu wykorzystano na zakup wiatraka, jego rozbiórkę i załadunek. Józef Maliszewski nieodpłatnie przewiózł go z Polubicz do  RCK w Rowinach.

Wiatrak został zbudowany w 1816 roku w Wisznicach, a w 1946 r. sprzedany do Polubicz. Jego wygląd z listopada 2007 r. przedstawia poniższa fotografia:

Wiatrak zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu przez ZR PZERiI w Wisznicach Zwiezione elementy na placu RCK zostały poskładane i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. 

rck_rowiny_a_26
rck_rowiny_02
Marian Kiendracki przy układaniu odeskowania
Zabezpieczenie odeskowania
rck_rowiny_01
rck_rowiny_03
Zabezpieczenie konstrukcji obrotowej
Zabezpieczenie osi i koła napędowego
rck_rowiny_04
Konstrukcję nośną wiatraka przykryli folią Edward Jaroć i Stanisław Południk

Na koniec stycznia 2008 roku w części muzealnej RCK zostały wykonane ekspozycje w  czterech pomieszczeniach, w których zaprezentowano:

  • wyposażenie izby,
  • przedmioty przechowywane w komorze,
  • warsztaty i narzędzia rzemieślnicze,
  • narzędzia związane z rolnictwem.
 
sponsorzy