Środki Unijne na RCK w Rowinach

Spis treści

Szkoła Podstawowa w Rowinach została zamknięta przed sześcioma laty. W czerwcu 2007 roku, Wójt Gminy w Wisznicach Piotr Dragan przekazał w użytkowanie Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów budynek Szkoły Podstawowej w Rowinach, łącznie z placem, na organizację Regionalnego Centrum Kultury (RCK).

W pierwszej kolejności porządki prowadzono na posesji. Szczególnie wielkich nakładów pracy ludzkiej i sprzętu mechanicznego wymagała  wschodnia  część placu. Tu należało dokonać odchwaszczenia i odkrzaczenia, stan przed interwencją emerytów prezentują poniższe fotografie:

rck_rowiny_34 rck_rowiny_35
Plac zabaw
 Część wschodnia placu
rck_rowiny_33  
 Huśtawki  

W drugiej połowie września 2007 r. wyposażenie z budynku zabrała dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wisznicach. Zostały stworzone realne szanse do prac porządkowych w budynku jak też i na placu. Koordynację całokształtu prac prowadzi Bogusław Suwała. Na bieżąco utrwala każde bardziej istotne przedsięwzięcie. Aktualnie Związek dysponuje ponad 200 fotografiami ilustrującymi tworzenie RCK. Kolejne działania seniorów skierowano na wnętrze budynku. Po zdjęciu różnych tablic szkolnych okazało się, że adaptacja  klas lekcyjnych na sale muzealne, wymaga wielkich nakładów pracy i zakupu materiałów do remontu. Wygląd pomieszczeń szkolnych od strony północnej po wymontowaniu tablic:

rck_rowiny_a_08 rck_rowiny_a_09
rck_rowiny_a_10 rck_rowiny_a_11

Okres wrzesień - listopad można przedstawić następująco . Seniorzy wykonywali prace czasochłonne, nie wymagające nakładów finansowych.

 • Oczyścili posesję z chaszczy,
 • Szpalerowi krzaków przywrócili wygląd żywopłotu,
 • Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy wykonało nieodpłatnie karczunek pni,
 • Chrust o właściwych parametrach pochodzący z karczunku krzaków, emeryci wykorzystali do rekonstrukcji fragmentu płotu.
rck_rowiny_a_01
Bogusław Suwała, Zbigniew Górski, Marian Chatys i Jan Kiryk wykonują płotek z chrustu 
 
Po uprzątnięciu pomieszczeń przystąpiono do prac pozwalających w przyszłości na bezkolizyjne zwiedzanie sal wystawowych i zapewnienie ciągu ewakuacyjnego na wypadek niebezpieczeństwa. 
 
rck_rowiny_a_13
Jan Kiryk „odblokowuje” otwór drzwiowy.
 
Do wykonania kolejnych zadań remontowych nie wystarczała już sama praca Seniorów. Niezbędne okazały się farby, kleje, środki konserwujące drewno itp. Zarząd Rejonowy zarówno we wrześniu jak też w październiku nie dysponował środkami, które mógłby przeznaczyć na zakupy materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń. Pora roku przy istniejącym systemie ogrzewania napawała niepokojem. Czy temperatura pozwoli na prace malarskie pomieszczeń i konserwację eksponatów? Z pomocą w dostarczeniu niektórych materiałów niezbędnych w drobnych naprawach i remoncie sal przyszedł GOKiO, oraz  dotacja docelowa „Muzeum” przekazana przez dwie miejscowe instytucje: Bank Spółdzielczy i Gminną Spółdzielnię.
 

 
 
W końcu listopada 2007 r. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów I Inwalidów w Wisznicach otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dotację w kwocie 12000 złotych na:
 1. Adaptację 2 sal lekcyjnych na RCK.
 2. Zakup wiatraka.

Ad 1 Z powyższych środków  zakupiono: materiały malarskie i środki do konserwacji eksponatów i urządzeń melnych wiatraka. Wykonano kraty antywłamaniowe (5 sztuk).


rck_rowiny_a_28
rck_rowiny_a_29
Montaż krat antywłamaniowych
Wygląd kraty okiennej
 

Zakupiono zestaw gablot (tryptyk) do prezentacji wyrobów tkackich i drugi zestaw (dyptyk) do eksponowania strojów ludowych.

Remont pomieszczeń poczynając od naprawy klamki, a kończąc na pracach stolarskich i malarskich prowadzili emeryci na zasadzie wolontariatu.

rck_rowiny_a_12
rck_rowiny_a_18
Bolesław Kochan sam przygotowuje podłoże do malowania.
Janina Gromysz maluje stolarkę drzwiową.
rck_rowiny_a_22
rck_rowiny_a_23
Irena Olszewska lakieruje nową część boazerii.
Bronisława Kopkow i Irena Olszewska zespołowo malują podłogę.
rck_rowiny_a_19
rck_rowiny_a_21
Henryk Klimkowicz i Józef Nuszczyk przy zabudowie „dziur” w boazerii.
 Aleksander Szołucha docina listwę wykończeniową.

 

Niska temperatura w remontowanych pomieszczeniach nie przestraszyła „malarek”:

rck_rowiny_a_14
rck_rowiny_a_15
Janina Paszkowska
Maria Korybska
rck_rowiny_a_16
Teresa Mikołajczak i Marian Kraszewski

 

Ad 2. Drugą część środków z Europejskiego Funduszu wykorzystano na zakup wiatraka, jego rozbiórkę i załadunek. Józef Maliszewski nieodpłatnie przewiózł go z Polubicz do  RCK w Rowinach.

Wiatrak został zbudowany w 1816 roku w Wisznicach, a w 1946 r. sprzedany do Polubicz. Jego wygląd z listopada 2007 r. przedstawia poniższa fotografia:

Wiatrak zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu przez ZR PZERiI w Wisznicach Zwiezione elementy na placu RCK zostały poskładane i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. 

rck_rowiny_a_26
rck_rowiny_02
Marian Kiendracki przy układaniu odeskowania
Zabezpieczenie odeskowania
rck_rowiny_01
rck_rowiny_03
Zabezpieczenie konstrukcji obrotowej
Zabezpieczenie osi i koła napędowego
rck_rowiny_04
Konstrukcję nośną wiatraka przykryli folią Edward Jaroć i Stanisław Południk

Na koniec stycznia 2008 roku w części muzealnej RCK zostały wykonane ekspozycje w  czterech pomieszczeniach, w których zaprezentowano:

 • wyposażenie izby,
 • przedmioty przechowywane w komorze,
 • warsztaty i narzędzia rzemieślnicze,
 • narzędzia związane z rolnictwem.
 

 
 
Sala "Izba"

Ostateczną wersję ekspozycji w pomieszczeniu przygotował zespół w składzie:

Krystyna Suwała, Irena Klimkowicz, Irena Olszewska i Józefa Nuszczyk.

Wybrane fragmenty przedstawiają:

 • „kącik sypialny”,
 • wyroby tkackie i strój ludowy (w gablotach),
 • zestaw samowarów i lamp
rck_rowiny_06 rck_rowiny_08
 
 

 
   
Sala "Rolnictwo", ekspozycję przygotowali: Bożena i Michał Świątkowscy, Henry Klimkowicz i Bogusław Suwała. Fragment wystawy obrazującej narzędzia i sprzęt z przełomu XIX i pierwszej połowy XX wieku.
 
 
 

 

Sala "Rzemiosło", ekspozycję przygotował Bogusław Suwała i  Józef  Nuszczyk. Zaprezentowano warsztaty i narzędzia rzemieślnicze z I połowy XX wieku.

rck_rowiny_16
rck_rowiny_17
Stępy i kamienie żarnowe
Koło garncarskie i warsztat rymarski
rck_rowiny_09
rck_rowiny_10
Warsztat kołodzieja
Wagi i narzędzia rzemieślnicze

 


 

Sala „Komora”, w trakcie przygotowania są też ekspozycje obrazujące zasoby wyrobów ze słomy, drewna i ceramiki.

Fragmenty ekspozycji:

 • naczynia kuchenne,
 • skrzynia,
 • wyroby z drewna (niecki, bodnie i dzieże).

 

rck_rowiny_11

 


Techniczne zawieszanie gablot, eksponatów wykonywali: Bogusław Suwała, Henryk Klimkowicz, Józef Nuszczyk,Jerzy Mikołajczak, a rolet okiennych Marian Kiendracki i Mirosława Głuszczyk.

Eksponaty i urządzenia melne konserwowały: Irena Olszewska, Teresa Mikołajczak, Mirosława Głuszczyk i Anna Turkiewicz.Inspektorem Nadzoru jest Zdzisław Tkaczuk. Zadania wykonuje jako wolontariusz.

Przy organizacji RCK pracowało 41 członków Związku i 9 osób innych jako wolontariusze. Sami emeryci przepracowali ponad 1000 godzin. Seniorzy własnymi samochodami przewozili sprzęt techniczny do remontu pomieszczeń. Przetransportowali eksponaty z Izby Etnograficzno-Historycznej w Wisznicach do RCK w Rowinach.

o osób, które do dnia 28,01,2008 r. pracowały przy organizacji RCK od 30 do 100 godzin należą: Szołucha Aleksander, Suwała Bogusław, Klimkowicz Irena i Henryk, Nuszczyk Józef, Kiryk Jan, Kochan Bolesław, Olszewska Irena, Korybska Maria, Górski Zbigniew, Janina i Franciszek Paszkowscy.

Zarysowany pokrótce wachlarz prac stanowi jedynie niewielką część planowanego przesięwzięcia. Najbardziej „palącym zadaniem” jest złożenie wiatraka. Na realizację jego nie mamy środków. Liczymy na środki z Europejskiego Funduszu oraz wsparcie Instytucji, zakładów i osób fizycznych.

Informacja w mediach o wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przekazanych Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emwrytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach na organizację Regionalnego Centrum Kultury w Rowinach.

Internet:

 • www.wisznice.pl (Stowarzyszenia -> Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów).

Prasa:    

 • Słowo Podlasia, 2007 „Emeryci szykują skansen”,
 • Tygodnik Podlaski, 2008 nr. 9 „Ratują przeszłość od zapomnienia”,

Telewizja Lublin:

 • "O ludziach , którzy chronią obyczaje”

Telewizja Puls:

 • Program Jakuba Stefaniaka „Emeryci  spod Białej Podlaskiej”,

Spotkania z młodzieżą:

 • w miesiącu styczniu 2008 r. odbyły się 3 spotkania z uczniami Gimnazjum (kl. III), w których uczestniczyło 67 osób.
sponsorzy