Środki Unijne na RCK w Rowinach - "Podsumowanie"

Spis treści

Techniczne zawieszanie gablot, eksponatów wykonywali: Bogusław Suwała, Henryk Klimkowicz, Józef Nuszczyk,Jerzy Mikołajczak, a rolet okiennych Marian Kiendracki i Mirosława Głuszczyk.

Eksponaty i urządzenia melne konserwowały: Irena Olszewska, Teresa Mikołajczak, Mirosława Głuszczyk i Anna Turkiewicz.Inspektorem Nadzoru jest Zdzisław Tkaczuk. Zadania wykonuje jako wolontariusz.

Przy organizacji RCK pracowało 41 członków Związku i 9 osób innych jako wolontariusze. Sami emeryci przepracowali ponad 1000 godzin. Seniorzy własnymi samochodami przewozili sprzęt techniczny do remontu pomieszczeń. Przetransportowali eksponaty z Izby Etnograficzno-Historycznej w Wisznicach do RCK w Rowinach.

o osób, które do dnia 28,01,2008 r. pracowały przy organizacji RCK od 30 do 100 godzin należą: Szołucha Aleksander, Suwała Bogusław, Klimkowicz Irena i Henryk, Nuszczyk Józef, Kiryk Jan, Kochan Bolesław, Olszewska Irena, Korybska Maria, Górski Zbigniew, Janina i Franciszek Paszkowscy.

Zarysowany pokrótce wachlarz prac stanowi jedynie niewielką część planowanego przesięwzięcia. Najbardziej „palącym zadaniem” jest złożenie wiatraka. Na realizację jego nie mamy środków. Liczymy na środki z Europejskiego Funduszu oraz wsparcie Instytucji, zakładów i osób fizycznych.

Informacja w mediach o wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przekazanych Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emwrytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach na organizację Regionalnego Centrum Kultury w Rowinach.

Internet:

  • www.wisznice.pl (Stowarzyszenia -> Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów).

Prasa:    

  • Słowo Podlasia, 2007 „Emeryci szykują skansen”,
  • Tygodnik Podlaski, 2008 nr. 9 „Ratują przeszłość od zapomnienia”,

Telewizja Lublin:

  • "O ludziach , którzy chronią obyczaje”

Telewizja Puls:

  • Program Jakuba Stefaniaka „Emeryci  spod Białej Podlaskiej”,

Spotkania z młodzieżą:

  • w miesiącu styczniu 2008 r. odbyły się 3 spotkania z uczniami Gimnazjum (kl. III), w których uczestniczyło 67 osób.
sponsorzy