Najstarsze szkoły w gminie

Pierwsze szkoły elementarne w gminie Wisznice utworzono w Wisznicach, Dubicy, Rowinach.

W 1889r. w Wisznicach 36 dzieci uczył Dionizy Gurynowicz, w Dubicy - 29 dzieci Grzegorz Romański, w Rowinach - 27 dzieci Semen Panasiuk. Dwie pierwsze wymieniano w dokumentach źródłowych wcześniej w 1878r.

źródło: D. Tarasiuk, Wisznice. Dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku, Lublin – Wisznice 2006.

sponsorzy