Wygoda x34

Nie jedna Wygoda w Polsce jest...

Mikołaj Wisznicki

MIKOŁAJ WISZNICKI urodził się na Kijowszczyźnie w latach 70. XIX w., zmarł w Londynie po 1945. Odbył studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Kijowie. Uczestnik walk o niepodległość, pułkownik WP.

Karta pre-paid

W Izraelu można kupić kartę doładowującą pre-paid z zaskakującą tematyką "Wedding of the Wisznice Rabbi's Grand Daughter".

Atrakcyjność gminy Wisznice

Szukając literatury do publikacji trafiłam przypadkowo na pewną książkę, która opisuje konkurencyjność regionów, a w szczególności gmin. 

Odkrycia archeologiczne w Horodyszczu

Na terenie Horodyszcza odkryto ślady osadnictwa. Odnaleziono osadę z wczesnego średniowiecza datowaną na przełom VIII i IX wieku.

Wisznice w Wisznice w Yiddish

Poznaj nazwy naszej miejscowości w Yiddish.

Wisznice w czołówce edukacji

Wisznice, jako gmina zajmuje pierwsze miejsce w województwie lubelskim pod względem udziału osób z wykształceniem wyższym, oczywiście biorąc pod uwagę wyłącznie gminy wiejskie.

XIX wieczny ekumenizm

Wisznice to miejsce, w którym funkcjonowały obok siebie trzy wyznania religijne: rzymskokatolickie, prawosławne (potem unickie), mojżeszowe.

Cudowny obraz

Mikołaj Pius Sapieha [właściciel Wisznic z XVIw.] przebywając w Rzymie wykradł  przy pomocy sług z kaplicy papieskiej kopię sławnego obrazu Matki Boskiej z Gwadelupy [Madonna de Guadalupa] i przewiózł do swojej rezydencji w kraju.

Dwór Sapiehów

Nieopodal centrum Wisznic (Wygoda) znajdują się jedyne zachowane budowle z całego kompleksu dworskiego Sapiehów.

sponsorzy