Targi wisznickie

Wisznice słynęło z targów końskich. Wyznaczono w tym celu plac na ówczesnym Rynku. W latach 50 miejsce targowe przeniesiono na ul. Przemysłową.

Tylko herb Wisznic jest ostatnim świadectwem tych wydarzeń, biały koń przywiązany do zielonej topoli. Słynne jarmarki i targi są nadal kontynuowane co poniedziałku. Cieszą się dużą popularnością okolicznych mieszkańców. Tak jak w dawnych czasach jarmarki w dniu Św. Jerzego, na Wniebowzięcie NMP, na św. Marcina, czy św. Jana.

sponsorzy