Odkrycia archeologiczne w Horodyszczu

Na terenie Horodyszcza odkryto ślady osadnictwa. Odnaleziono osadę z wczesnego średniowiecza datowaną na przełom VIII i IX wieku.

Odkopano pozostałości trzech budynków mieszkalnych z piecem kopułkowym (z glinianych kamieni i gliny) i paleniskiem kamiennym. W sumie odnaleziono 230 obiektów, w tym 40 przedmiotów z krzemienia czekoladowego. Archeolodzy znaleźli też fragmenty ceramiki z czasów kultury świderskiej. Wskazuje to na istnienie w tym miejscu obozowiska w okresie paleolitu (X-XIw. p.n.e.). Utworzenie skansenu archeologicznego może być bardzo ciekawą atrakcją w gminie Wisznice.

sponsorzy