Zezwolenia i licencje

Zezwolenie stałe - alkohole

Karta informacyjna

Zezwolenie stałe na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Formularze:

 • F.OSA-01/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia stałego na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 • F.OSA-01/02
  Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

 

Zezwolenie jednorazowe - alkohole

Karta informacyjna KI.OSA-02

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Formularze:

 • F.OSA-02/01
  Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 

Licencje - taksówki

Karta informacyjna KI.OSA-03

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Formularze:

 • F.OSA-03/01
  Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką