Zrealizowane Projekty

 


1. Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny na odcinku od km 0+011.8 do km 1+890.0, polegała na wzmocnieniu podbudowy oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni jezdni, budowie zjazdów na posesje oraz wykonania nowego oznakowania pionowego.

Realizację zadania dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt inwestycji 463.927,86zł / dofinansowanie 278.356,00 zł / wkład własny 185.571,86 zł.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A.

Link do zdjęć:

https://www.wisznice.pl/aktualnosci/3511-zakonczono-prace-przebudowy-drogi-w-rowinach