Zrealizowane Projekty

 

 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny

Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny na odcinku od km 0+011.8 do km 1+890.0, polegała na wzmocnieniu podbudowy oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni jezdni, budowie zjazdów na posesje oraz wykonania nowego oznakowania pionowego.

Realizację zadania dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt inwestycji 463.927,86zł / dofinansowanie 278.356,00 zł / wkład własny 185.571,86 zł.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A.

Link do zdjęć:

https://www.wisznice.pl/aktualnosci/3511-zakonczono-prace-przebudowy-drogi-w-rowinach

 


 

 

2. Budowa drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze od km 0+003.7 do km 2+789.0, gmina Wisznice tj. o długości 2785 m, w miejscowości Dubica i Horodyszcze.

W ramach budowy drogi wykonane zostanie: nawierzchnia jezdni  o szerokości 6,0 m na odcinku 2785 m z betonu asfaltowego, zjazdy z kruszywa łamanego na przyległe działki około 28 szt, przebudowa trzech przepustów; wykonanie poboczy gruntowych; przebudowa kolizji tj. przyłącza energetycznego oraz linii teleinformatycznej.

Realizację zadania dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt kwalifikowany inwestycji 3 373 021,99 zł / dofinansowanie 2 023 813,00 zł / wkład własny 1 349 208,99 zł.

Wykonawca – Zakład Usługowy „KRECIK” Barbara Kisiel

Wideo

Link do zdjęć:

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 101256L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze na odcinku od km 0+000 do km 2+379

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze, gmina Wisznice na odcinku 2379 m.

W ramach zadania zaprojektowano na całej długości drogi gminnej wzmocnienie nawierzchni istniejącej poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, poprawa chodnika na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1098L budowa kanału technologicznego zlokalizowanego po stronie prawej.

Dodatkowo w ramach rozwiązań sytuacyjnych zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne. Zjazdy zostały zaprojektowane z kostki betonowej i o szerokościach dostosowanych do stanu istniejącego – istniejących szerokości zjazdów.

Realizację zadania jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowity koszt kwalifikowany inwestycji 3 938 774,33 zł / dofinansowanie 2 363 264,59 zł / wkład własny 1 575 409,74 zł.

Wykonawca – WOJTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością