dar_krwi_darem_serca

Od 4-13 lipca zawodniczki z wisznickiego Tytana brały udział w X Finale Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”, w którym zajęły III miejsce. Turniej został przeprowadzony na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie koło Opola.

Imprezę zorganizowało Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu przy współpracy Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz współorganizatorów: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Krajowego Zrzeszenia LZS, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Najbardziej emocjonujące były końcowe rozstrzygnięcia. Na boisku zostały rozegrane trzy mecze. Jako pierwsze wybiegły na murawę zawodniczki Gimnazjum w Drobinie i KS Michałowo, a stawką meczu było 5 miejsce w turnieju. Przebieg tego spotkania był jednostronny i przebiegał pod dyktando piłkarek z Michałowa, które wygrały 5:0 – do przerwy prowadziły 4:0. Później w meczu o 3 miejsce w turnieju spotkały się ekipy GLKS-T „Tytan” Wisznice oraz Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Spotkanie było wyrównane i miało zacięty przebieg. Do przerwy prowadził „Tytan” 1:0, a po przerwie lepsze okazało się Gimnazjum. Ponieważ w regulaminowym czasie gry padł remis 1:1 zarządzono konkurs rzutów karnych. „jedenastkę” lepiej wykonywały dziewczęta z Wisznic (4:3) i to one cieszyły się ze zwycięstwa. W czasie turnieju panowała wspaniała atmosfera, a dziewczętom dopisywał doskonały humor.

Organizatorem Konkursu na „Najbardziej zadbaną posesję” jest Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw socjalnych, Bezpieczeństwa i Ochrony przeciwpożarowej Rady Gminy Wisznice. Komisja dokonała pierwszego przeglądu zgłoszonych do konkursu posesji i oceniła je według kryteriów i punktacji zawartych w regulaminie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizytacji posesji.

Do konkursu swoje posesje zgłosili:

 • Małgorzata i Stanisław Darczukowie
 • Teresa Kulawiec
 • Anna i Sławomir Lewczukowie
 • Marta i Jerzy Matczukowie
 • Wiesława i Tadeusz Parchomiukowie
 • Helena i Ryszard Petruczynikowie
 • Wioleta i Sławomir Piwoni
 • Barbara i Grzegorz Waszczukowie
 • Marzanna i Mieczysław Zawadzcy

Jolanta Kwiatek

Gmina Wisznice zatrudni psychologa do pracy w ośrodkach przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Miejsce pracy: punkty i oddziały przedszkolne na terenie gminy Wisznice, Jabłoń, Sosnówka, Rossosz i Drelów
Dodatkowe wymagania: własny środek transportu

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Justyną Stańko;
Urząd Gminy Wisznice, pok. 205
lub pod nr tel. 833782127

Justyna Stańko

25 lipca 2010 r. na obiektach sportowych w Rejowcu Fabrycznym odbyły się 11 Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno Sportowe LZS. W igrzyskach wzięło udział ponad 1500 zawodników. Cenny sukces odnieśli siatkarze zdobywając srebrne medale oraz drużyna piłki nożnej dziewcząt, która zdobyła trzecie miejsce.

Należy podkreślić, że Gmina Wisznice brała udział w Igrzyskach jako jedyna z Powiatu Bialskiego. Startowaliśmy w trzech konkurencjach drużynowych:

 1. Piłka nożna dziewcząt
 2. Piłka siatkowa mężczyzn
 3. Piłka siatkowa plażowa mężczyzn

Zawodnicy z Wisznic startowali również w konkurencjach indywidualnych: w lekkiej atletyce i tenisie stołowym.

Warto poznać nazwiska reprezentujących naszą gminę zawodniczek i zawodników:

Dziewczęta:

 • Agata Korybska
 • Joanna Szymaniak
 • Katarzyna Rabczuk
 • Dorota Błaszczyk
 • Justyna Najdychor
 • Maria Niemirowska

Dziewczęta grały w drużynach 6 – osobowych i powtórzyły sukces z ubiegłego roku.

Mężczyźni:

 • Tomasz Babkiewicz
 • Grzegorz Jakubczuk
 • Paweł Łęgowski
 • Dominik Sobieraj

Przypominamy, iż drużyna siatkarzy rok temu zdobyła pierwsze miejsce w województwie i drugie w kraju. Siatkarze grali w drużynach 3 osobowych.

My ze swojej strony gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych.

Jolanta Kwiatek

W lipcu mieszkańcy Dubicy  spotykali się na szkoleniach w ramach projektu „Dubica Obywatelska” – program aktywizacji społeczności wiejskiej. Mężczyźni uczęszczali na kurs wyplatania z wikliny, natomiast kobiety podczas kursu krawieckiego szyły stroje ludowe. Warsztaty miały na celu zdobycie nowych umiejętności przez mieszkańców Dubicy, poza tym były wspaniałym momentem promującym regionalną kulturę i tradycję oraz integrującym lokalną społeczność. Podczas tych szkoleń ujawniły się niesamowite talenty wśród uczestników, a powstałe wyroby wikliniarskie oraz uszyte stroje będzie można podziwiać na dożynkach gminnych w Dubicy 12 września.

Galeria >>>

Jolanta Kwiatek

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż sierpniowe dyżury pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego będą pełnione odpowiednio:

 1. Psycholog - Joanna Żukowska w dni robocze (pon-pt) od 4 do 31 sierpnia w godz. 9.00-17.00 ( Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu ul. Rynek 6)
 2. Pedagog - Monika Szypulska w dni robocze (pon-pt) od 9 do 31 sierpnia w godz 9.00-17.00 ( Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu ul. Rynek 6)
 3. Doradca Zawodowy - Mirosława Grabek w dni robocze (pon-pt) od 16 do 31 sierpnia w godz. 13.00-17.00 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach ul. Warszawska 44)

Natalia Sokołowska

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

spis_rolny Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 1 września – 31 października 2010r.

Wcześniej – w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy, w czasie którego zweryfikują listę gospodarstw rolnych.

W spisie informacje będą zbierane według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 2400, a niektóre pytania będą dotyczyć okresu 12 miesięcy poprzedzających spis tzn. od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. W badaniu pełnym  zostaną zebrane dane z gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, a także z gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów. Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych mniejszej niż 1 ha, nieprzekraczające określonych progów, a także takie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej, będą objęte badaniem reprezentacyjnym. Dodatkowo w wybranych gospodarstwach zostanie przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej.

Do 15 sierpnia 2010r. trwa rekrutacja dzieci do ośrodków przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny” na rok szkolny 2010/2011.

W Dołholisce, Dubicy, Horodyszczu i Polubiczach będą funkcjonowały punkty przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w Wisznicach 2 oddziały przedszkolne (3 i 4 – latki). Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w biurze projektu (Urząd Gminy Wisznice, pok. 205). O przyjęciu dzieci decydować będzie kolejność zgłoszeń. Lista dzieci przyjętych do ośrodków podana zostanie do publicznej wiadomości do 25 sierpnia 2010r.

Justyna Stańko

kapital-ludzki_i_efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 czerwca 2010r. w Wisznicach dobyło się drugie z serii spotkań ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. W warsztatach prowadzonych przez Pana Michała Wrońskiego – eksperta Fundacji Komeńskiego,  wzięli udział nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz lokalni koordynatorzy. Wyniki ewaluacji oraz wnioski dotyczące przyszłego funkcjonowania ośrodków przedszkolnych zebrane zostały w raporcie „Ewaluacja rozwoju dzieci uczęszczających do ośrodków przedszkolnych w ramach projektu Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji.


Justyna Stańko

kapital-ludzki_i_efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego