Kierownik Gminnego Klubu Malucha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w charakterze opiekuna dzieci do lat 3 w Gminnym Klubie Malucha.

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Miejsce pracy –  budynek Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.

Opiekunem może zostać osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603)

Zainteresowane osoby proszone są o składanie dokumentów do dnia 01.10.2018r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wisznice, I piętro, pokój 102.

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 WRZEŚNIA 2018 r. (bez znaczenia pozostaje fakt, iż dniem ten jest dniem wolnym od pracy – niedziela).

Wójt Gminy Wisznice informuje, że w dniu 06.10.2018 o godzinie 18:00 na stołówce w Szkole Podstawowej w Wisznicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu ministerialnego  „Czyste Powietrze”.

W dniach 6-7 października 2018 roku na terenie Targów Lublin S.A., przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbędzie się czwarta edycja Targów Sadowniczych Best Berries. To największe tego typu wydarzenie w Polsce skierowane do producentów owoców miękkich, sadowników i szkółkarzy.  Zachęcamy wszystkich sadowników gminy Wisznice do udziału w wydarzeniu.  Wstęp jest bezpłatny.

Urząd Gminy Wisznice prosi o pomoc w znalezieniu właścicieli dla bezpańskich suczek. Osoby które zdecydują się przygarnąć maluchy będą mogły skorzystać z dofinansowania na sterylizację zwierzaków. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany adopcją prosimy o kontakt pod nr. telefonu 833782102.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna zakończyło modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i posesji w miejscowości Wygoda, położonej na działkach nr. ew. 225 i 228.

W związku z realizacją przez Gminę Wisznice  projektu „Akademia sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, poszukiwani są nauczyciele do zajęć dydaktycznych na stanowiska: nauczyciel informatyki klasy I-VIII, nauczyciel j. angielskiego kl. IV-VIII, nauczyciel zajęć przyrodniczych kl. IV-VIII, logopeda, psycholog. Zajęcia realizowane są w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wisznice. Wymagane kwalifikacje do pracy na w/w stanowiskach określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Regulamin Projektu.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż Starosta Bialski wprowadził zmiany dotyczące dyżurów pracowników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Wisznice.

9 września 2018 r. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu świętowała dożynki parafialne. W tym uroczystym dniu odsłonięta została także tablica upamiętniająca posługę Księdza Piotra Zabielskiego - długoletniego proboszcza parafii i inicjatora budowy kościoła parafialnego w Horodyszczu.