W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach kontynuowany jest projekt edukacyjny Akademia sukcesu realizowany przez Gminę Wisznice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" Urząd Gminy Wisznice informuje o możliwości aplikowania do w/w programu do dnia 29 marca 2019 r.

W ubiegły Piątek, 15 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyła się VIII edycja Konkursu Języka Rosyjskiego "Znam i lubię język rosyjski" dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.

Wójt Gminy Wisznice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznice w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Wisznice. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie: od dnia 16 marca 2019 r. do dnia 28 marca 2019 r.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż 21 marca (czwartek) o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach odbędzie się seminarium dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. Seminarium potrwa dwie godziny, a udział w nim jest bezpłatny.

Ku końcowi idą prace wykonawcze przy inwestycji budowy ścieżki rowerowej na Wygodzie. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom z funduszu sołeckiego sołectwa Wygoda, przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Wisznice. 

Urząd Gminy Wisznice poszukuje nauczycieli do zajęć dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Akademia sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Raz do roku jest taki dzień, w którym samorząd szczególnie myśli o Sołtysach. 11 marca - Dzień Sołtysa, z tej właśnie okazji Wójt Gminy Wisznice oraz samorząd Gminy składają serdeczne życzenia wszystkim szesnastu Sołtysom z Gminy Wisznice. 

W Niedzielę - 10 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach odbył się Koncert "pamiętaj...My o Osieckiej" zorganizowany z okazji Dnia Kobiet 2019. Dla licznie przybyłych mieszkańców Gminy zaśpiewali Margita Ślizowska i Marcin Kołaczkowski - laureaci Nagród Publiczności Festiwalu "Pamiętajmy o Osieckiej".

Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan jak co roku wyróżnił najaktywniejsze społecznie kobiety. Tym razem szczególne podziękowania i gratulacje powędrowały do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Dubicy. Pani Genowefa Czeczot i Pani Maria Matczuk w tym roku zakończyły przewodnictwo w Kole Gospodyń w Dubicy. Dzień Kobiet 2019 był najtrafniejszym momentem, by za tą pracę społeczną, którą wykonywały przez wiele lat podziękować. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z koncertu.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice