Wygoda

Etymologia nazwy wskazje na istnienie przy drodze zajazdu, czlyli karczmy, w której podróżni znajdowali schronienie i odpoczynek.

Na Wygodzie można odnaleźć dwór Sapiehów, który kiedyś stał napołudniowym brzegu zielawy. Do dnia dzisiejszego zostały ruiny dwóch budynków gospodarczych. Jeden w pobliżu bloków mieszkalnych, drugi niedaleko drogi Wisznice - Radzyń Podlaski. Dawniej były wykorzystywane jako stajnie i owczarnie.

sponsorzy