Dubica

Etymologia nazwy: nazwa wywodzi się od ruskiego słowa "dub", czyli dąb. Może oznaczać dąbrowę.

Po raz pierwszy w źródłach historycznych wieś została wymieniona w roku 1551.

Do najciekawszych miejsc należy zaliczyć:

  • dworski krzyż - w centrum wsi, przy drodze do Białej Podlaskiej znajduje się betonowy słup z metalowym krzyżem na szczycie. Według podań był kiedyś złoty. Postawiono go w połowie XIXw. Pozostałość zabudowań dworskich. W tym miejscu znajdowała się brama wjazdowa do dworu. Pisze o niej Kajetan Kraszewski w swoim pamiętniku "Silva rerum".
  • figurka Chrystusa Króla - rzeźba stojąca na zakręcie przy szosie do Białej  Podlaskiej, ufundowana w latach 50 XXw. przez dubicką młodzież za przeżycie II wojny światowej.
  • kapliczka drewniana z 1905r. stojąca w centrum wsi, postawiona nocą, wbrew zakazowi władz carskich.
  • olenderka - zbiornik wodny, pozotałość po starorzeczu. W okresie międzywojennym Olendrzy, czyli Holendrzy, budowali obecną drogę, wydobywając z tego miejsca potrzebną ziemię. Nazwa z lat 20 XXw. pochodzi od robotników.
  • sękaty krzyż stojący przy trasie Wisznice - Biała Podlaska. Krzyż pochodzi z okresu powstania sttyczniowego, upamiętnia poległych.
sponsorzy