Curyn

Etymologia nazwy: według tradycji nazwa pochodzi od słowa "córka". Jeden z Sapiehów miał podarować folwark swojej córce.

Najstarsza odnaleziona wzmianka o curynie pochodzi z 1814r. W XIXw. był folwarkiem Sapiehów, od 1836r. do Sosnkowskich, od 1858r. do Frankowskich. W 1879r. został rozparcelowany.

Do najciekawszych miejsc należy zaliczyć:

  • krzyż drewniany - chroniący od zarazy
sponsorzy