Stowarzyszenie "Integracja"

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „ Integracja" od 01.03.2014r. do 31.08.2014r.w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt systemowy pt: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Działania nr POKL.09.01.01-06-103/13 ( Priorytet IX, Działanie 9.1).

Przedmiotem umowy między Województwem Lubelskim a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „ Integracja" jest realizacja projektu, na podstawie wniosku, na kwotę 184 290,54 PLN ( słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 54/100).
Modernizacja oddziałów przedszkolnych, na podstawie wniosku, dotyczy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce i Szkoły Podstawowej w Polubiczach.

W imieniu Zarządu Barbara Sołtan

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „ Integracja" 08.06.2014r. zaprasza na
II Rodzinny Piknik, który odbędzie się przy Szkole Podstawowej w Dołholisce. Informacje dotyczące programu z licznymi atrakcjami zostaną zamieszczone na maju.

W imieniu Zarządu Barbara Sołtan

sponsorzy