Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica

Początki działalności stowarzyszenia sięgają 1956 roku. Wówczas organizacja działała wyłącznie realizując zadania związane z ochrona przeciwpożarową jako jednostka OSP na terenie wsi Dubica Dolna i Dubica Górna. Zauważając potrzebę rozszerzenia działalności w kierunku większej integracji społeczeństwa walne zebranie OSP Dubica w dniu 07.08.2011r. dokonało zmiany statusu i nazwy organizacji, która od tego dnia nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica" . Stowarzyszenie podjęło realizację zadań związanych z kształtowaniem postawy obywatelskiej integracją mieszkańców oraz kulturą i oświatą. Na bazie Wiejskiego Domu Kultury prowadzona będzie Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa i przedszkole oraz Lokalny Ośrodek Kultury.

 

Do zadań i działań jakie sobie postawiło stowarzyszenie należą m.in.: organizowanie imprez plenerowych promujących wartości związane z historią, patriotyzmem, tradycją (majówki, dożynki, pikniki historyczne). Udział w licznych szkoleniach w zakresie zarządzania organizacją, opracowania strategii rozwoju organizacji i kreowania liderów. Ważną rolą stowarzyszenia jest też współpraca z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w ramach działań kulturalno- oświatowych, a także konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i problemów mieszkańców. Dodatkowym działaniem na rzecz miejscowości jest budowa altany przy szkole i domu kultury w ramach realizacji projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Dubica Dolna" dofinansowanego z PROW. Do równie ważnych celów stowarzyszenia zaliczyć jeszcze możemy m. in.: zapewnianie sił i środków oraz wykonywanie nimi działań ratowniczych przy zwalczaniu pożarów oraz innych zagrożeń, prowadzenie szkoły, przedszkola, świetlicy środowiskowej i domu ludowego dla młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi jak i organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Warto dodać, że „OSP Jedna Dubica" liczy ponad 60 członków i nie zatrudnia pracowników etatowych bowiem stowarzyszenie opera swoja działalność na pracy społecznej członków i sympatyków.

 

 

sponsorzy