ROK 2023

Sesje Rady Gminy Wisznice w 2023 roku odbywały się w następujących terminach. Poniżej znajdują się protokoły z poszczególnych obrad wysokiej rady.

1. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLI z dnia 30 stycznia 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

2. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLII z dnia 31 marca 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

3. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLIII z dnia 30 maja 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

4. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLIV z dnia 28 czerwca 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

5. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLV z dnia 27 lipca 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

6. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLVI z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

7. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLVII z dnia 29 września 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA

8. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLVIII z dnia 3 listopada 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA

9. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XLIX z dnia 28 listopada 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA

10. Sesja Rady Gminy Wisznice NR L z dnia 4 grudnia 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA

11. Sesja Rady Gminy Wisznice NR LI z dnia 28 grudnia 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA

sponsorzy