ROK 2022

Sesje Rady Gminy Wisznice w 2022 roku odbywały się w następujących terminach. Poniżej znajdują się protokoły z poszczególnych obrad wysokiej rady.

1. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXX z dnia 25 stycznia 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

2. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXI z dnia 10 marca 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

3. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXII z dnia 29 marca 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

4. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXIII z dnia 25 kwietnia 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

5. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXIV z dnia 21 czerwca 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

6. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXV z dnia 11 lipca 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

7. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXVI z dnia 11 sierpnia 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

8. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXVII z dnia 23 września 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

9. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXVIII z dnia 25 października 2022 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

10. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXIX z dnia 30 listopada 2022 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

11. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XL z dnia 28 grudnia 2022 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

sponsorzy