ROK 2021

Sesje Rady Gminy Wisznice w 2021 roku odbywały się w następujących terminach. Poniżej znajdują się protokoły z poszczególnych obrad wysokiej rady.

1. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXII z dnia 26 stycznia 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

2. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXIII1 z dnia 4 marca 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

3. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXIV z dnia 14 maja 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

4. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXV z dnia 30 czerwca 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

5. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXVI z dnia 10 września 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

6. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXVII z dnia 28 października 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

7. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXVIII z dnia 29 listopada 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

8. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXIX z dnia 20 grudnia 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

sponsorzy