ROK 2020

Sesje Rady Gminy Wisznice w 2020 roku odbywały się w następujących terminach. Poniżej znajdują się protokoły z poszczególnych obrad wysokiej rady.

1. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XV z dnia 5 marca 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

2. Sesja Rady Gminy Wisznice NR NR XVI z dnia 12 maja 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

3. Sesja Rady Gminy Wisznice NR NR XVII z dnia 26 czerwca 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

4. Sesja Rady Gminy Wisznice NR NR XVIII z dnia 28 sierpnia 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

5. Sesja Rady Gminy Wisznice NR NR XIX z dnia 19 października 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

6. Sesja Rady Gminy Wisznice NR NR XX z dnia 27 listopada 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

7. Sesja Rady Gminy Wisznice NR NR XXI/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

sponsorzy