ROK 2019

Sesje Rady Gminy Wisznice w 2019 roku odbywały się w następujących terminach. Poniżej znajdują się protokoły z poszczególnych obrad wysokiej rady.

1. Sesja Rady Gminy Wisznice NR IV z dnia 22 luty 2019 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

2. Sesja Rady Gminy Wisznice NR V z dnia 5 marca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

3. Sesja Rady Gminy Wisznice NR VI z dnia 26 marca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

4. Sesja Rady Gminy Wisznice NR VII z dnia 2 kwietnia 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

5. Sesja Rady Gminy Wisznice NR VIII z dnia 17 maja 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

6. Sesja Rady Gminy Wisznice NR IX z dnia 7 czerwca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

7. Sesja Rady Gminy Wisznice NR X z dnia 15 lipca 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

8. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XI z dnia 9 września 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

9. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XII z dnia 2 października 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

10. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XIII z dnia 25 listopada 2019 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

11. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XIV z dnia 20 grudnia 2019 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

sponsorzy