ROK 2018

Sesje Rady Gminy Wisznice w 2018 roku odbywały się w następujących terminach. Poniżej znajdują się protokoły z poszczególnych obrad wysokiej rady.

KADENCJA NR VII

1. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXX z dnia 26 stycznia 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

2. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXI z dnia 8 marca 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

3. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXII z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

4. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXIII z dnia 21 maja 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

5. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXIV z dnia 29 czerwca 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

6. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXV z dnia 27 lipca 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

7. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXVI z dnia 5 września 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

8. Sesja Rady Gminy Wisznice NR XXXVII z dnia 5 października 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

KADENCJA NR VIII

9. Sesja Rady Gminy Wisznice NR I z dnia 20 listopada 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

10. Sesja Rady Gminy Wisznice NR II z dnia 28 listopada 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

11. Sesja Rady Gminy Wisznice NR III z dnia 21 grudnia 2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ

sponsorzy