Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

Tytuł projektu: „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”

Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020

Cel tematyczny: Dostępność

Priorytet 2.1: Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Lider projektu: Gmina Jabłoń

Wartość Projektu: 1 609 452,23 Euro

Koszty kwalifikowane projektu: 1 609 452,23 Euro

Kwota dofinansowania: 1 448 507,01 Euro

Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Wisznice: 1 013 840,11 PLN

Kwota dofinansowania w części dotyczącej Gminy Wisznice: 649 883, 10 PLN

Cel główny:  poprawa dostępności komunikacyjnej gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy.

Najważniejsze zadania: W ramach projektu zostanie przebudowana łączna sieć dróg (gminnych i powiatowych) o długości ponad 19 km, w tym:

Gmina Jabłoń - 2,99 km (drogi gminne w miejscowościach: Dawidy (2 drogi), Wantopol, Kolano-Kolonia, Gęś, Kolano).

Gmina Milanów - 1,89 km (drogi powiatowe: Rudno - Radcze oraz Radcze Wieś)

Gmina Wisznice - 1,42 km (drogi gminne Dubica Górna - Polubicze Wiejskie I, Wisznice Kolonia)

Gmina Rossosz - 1,9 km, (drogi powiatowe Rossosz- Kożanówka- Dubica Górna i Rossosz- Musiejówka -Kozły)

Gmina Sosnówka - 2,5 km (drogi powiatowe w miejscowości: Sosnówka, Rozwadówka Folwark, Lipinki)

Powiat Parczew - 1,87 km (droga powiatowa w miejscowości Rusiły)

Białoruś - Gmina Znamienka - 2,70 km - wartość zadania ok. 1 mln zł,

Ukraina - Gmina Zabrody - 4,22 km - wartość zadania ok 1,2 mln zł.

 

sponsorzy