Projekt „Renowacja schodów oraz drewnianej ambony w zabytkowym kościele pw. Jana Ewangelisty w Polubiczach”

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Ewangelisty w Polubiczach w okresie pażdziernik 2018 – październik 2020 realizowała projekt pt. „Renowacja schodów oraz drewnianej ambony w zabytkowym kościele pw. Jana Ewangelisty w Polubiczach”. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego na obszarze objętym LSR poprzez renowację ambony oraz schodów wejściowych do zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach

Główny zakres prac przy ambonie obejmował oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych warstw malarskich i pozłot z oryginalnych zabytkowych, następnie dezynfekcję i impregnację a kolejno uzupełnienie ubytków, kitowanie otworów po żerujących owadach, nałożenie gruntów i rekonstrukcję polichromii, położenie złota w technice pozłotniczej zgodnie z oryginałem (złotem płatkowym na mixtion). Ponadto w formie ośmiobocznego cokołu odbudowano podstawę pod ambonę.

Główny zakres prac przy renowacji schodów obejmował rozebranie istniejących zniszczonych schodów betonowych, wykonanie nowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Schody zostały obłożone granitem, na pochylni ułożono kostkę.      

Wartość wykonanych prac zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami to 60 600,00 zł. brutto, a uzyskane dofinansowanie to 59 500,00 zł brutto. Projekt realizowany był przy wsparciu merytorycznym Urzędu Gminy Wisznice.

sponsorzy