Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice "

Gmina Wisznice w okresie maj 2019 - listopad 2020 realizowała projekt pt.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice". Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 7.4.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

  • demontaż istniejącego utwardzenia
  • wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego
  • wykonanie fontanny w systemie dry plaza o wymiarach płyty fi 6,0m z niecką ukrytą zabudowaną płytami granitowymi wraz z niezbędną infrastrukturą 
  • przebudowa istniejącej fontanny (urządzeń) 
  • utwardzenie terenu,
  • dostawa i montaż małej architektury ławki, stoły, kosze, ławki multimedialne

Łączna wartość projektu (dokumentacja techniczna, wykonawstwo, nadzór) to 565 554,00 zł brutto, a uzyskane dofinansowanie to 359 862 zł brutto.

1. Wideo 2. Wideo 3. Wideo

Zdjęcia:

 

 

sponsorzy