Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wygoda

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wygoda
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wartość Projektu: 44 558,10
Kwota dofinansowania: 25 000,00
Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości Wygoda poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości.

Podsumowanie projektu:
Projekt: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wygoda" polegał na wykonaniu dwóch parkingów zlokalizowanych w centrum miejscowości wraz z dostawa dwóch ławek parkowych oraz dwóch stojaków na rowery.

 

prow leader

sponsorzy