Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na szlaku rowerowym w Wisznicach

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na szlaku rowerowym w Wisznicach


Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


Wartość Projektu: 38 296,46


Kwota dofinansowania: 24 908,26
Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości Wisznice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na szlaku rowerowym.

Podsumowanie projektu:
Projekt: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na szlaku rowerowym w Wisznicach" polegał na wykonaniu remontu parkingu zlokalizowanego w centrum miejscowości wraz z dostawą trzech ławek parkowych oraz stojaków na osiem rowerów.

GALERIA

 

 

unia-f  leader  leader2  prow

sponsorzy