Zagospodarowanie centrum miejscowości Horodyszcze

Tytuł projektu: Zagospodarowanie centrum miejscowości Horodyszcze
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wartość Projektu: 50 227,63
Kwota dofinansowania: 25 000,00
Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Horodyszcze poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości.

Podsumowanie projektu:
Projekt: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Horodyszcze" polegał na wykonaniu parkingu zlokalizowanego w centrum miejscowości wraz z dostawa dwóch ławek parkowych oraz dwóch stojaków na rowery.

 

prow leader

sponsorzy