Utworzenie pracowni muzycznej w GOK i O Wisznice

Tytuł projektu: Utworzenie pracowni muzycznej w GOK i O Wisznice

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wartość Projektu: 41 199,67

Kwota dofinansowania: 25 000,00

Cel: rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez stworzenie warunków do rozwoju zorganizowanych form aktywności społecznej.


Podsumowanie projektu:
Projekt „Utworzenie pracowni muzycznej w GOK i O Wisznice" polegał na adaptacji pomieszczenia. Między innymi na wyciszeniu pomieszczenia gąbka akustyczną w celu eliminacji szumów i odbić dźwięków. Zostało również zakupione wyposażenie: komputer, oprogramowanie muzyczne, karta muzyczna, kompresor, mikrofon wielomembranowy, monitory aktywne bliskiego pola, perkusja, słuchawki, , kolumny głośnikowe, mikrofony bezprzewodowe oraz krzesła. Informujemy, że sprzęt będzie udostępniany mieszkańcom w godzinach otwarcia Ośrodka Kultury .

 

Jolanta Kwiatek

prow leader

sponsorzy