Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratajewiczach

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratajewiczach

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Wartość wykonanych robót: 68 585,05

Kwota dofinansowania: 50 000,00

Cel: Celem operacji jest poprawa warunków do rozwoju aktywności mieszkańców wsi Ratajewicze poprzez modernizację i udostępnienie budynku świetlicy wiejskiej.

Podsumowanie projektu:

W miesiącach styczeń – marzec 2015 przeprowadzono prace związane przebudową i remontem budynku świetlicy. W ramach prac w obiekcie wykonano łazienkę i kuchnię, przyłącza wod-kan, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe posadzki i tynki, wymieniono instalację elektryczną z osprzętem, postawiono kaflowy piec, zadaszono taras.

 

G A L E R I A

sponsorzy