Budowa małej infrastruktury turystycznej w centrum miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze

Tytuł projektu: Budowa małej infrastruktury turystycznej w centrum miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Wartość wykonanych robót: 62 592,45

Kwota dofinansowania: 50 000,00

Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze poprzez utworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji

Podsumowanie projektu:

W miesiącach styczeń – marzec 2015 przeprowadzono prace związane z realizacją projektu w ramach którego w centrum miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze wybudowano drewnianą altanę o rzucie ośmioboku o skrajnych wymiarach 7,83x11,22m. Posadzka w altanie oraz wokół niej wykonana jest z kostki betonowej, w altanie znajduje się murowany grill z kominem oraz okapem. W ramach projektu dostarczono osiem dębowych stołów 90x180cm, 16 ławek dł. 220cm, oraz stojak na 18 rowerów. W ramach projektu została również opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

G A L E R I A

sponsorzy