Publiczny dostęp do internetu dla mieszkańców gminy Wisznice

Projekt: Publiczny dostęp do internetu dla mieszkańców gminy Wisznice

Nazwa  programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do   szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Wartość  projektu: 64 368,00 PLN

Wysokość przyznanego dofinansowania: 64 368,00 zł, w tym:

z Unii Europejskiej: 54 712,80 zł

z Budżetu Państwa: 9 655,20 zł

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2021 r.

Cel: Zaprojektowanie i wykonanie w Gminie Wisznice 30 puntków zewnętrznych publicznego dostępu do internetu (hotspotów) o przepływności min. 30 mb/s każdy.

Zakres projektu: Projekt wpisuje się w działanie 1.1 POPC i ma na celu zaprojektowanie i wykonanie 30 punktów zewnętrznych dostępu do internetu (hotspotów) o przepływności min. 30 mb/s każdy. Miejsce realizacji: Gmina Wisznice w pow. bialskim, woj. lubelskim, w następujących lokalizacjach: Horodyszcze: budynki GOK, szkoły podstawowej, plac w centrum miejscowości, plac przy kościele - 4 punkty, Polubicze Wiejskie: budynek szkoły podstawowej, OSP, plac przy kościele, plac postojowy - 4 punkty, Wisznice: budynki szkoły podstawowej, przedszkola, Centr. Edukacji Chrześcijańskiej, liceum ogólnokształcący, urzędu gminy, przy budynku kościoła, plac targowy – 2 szt., plac w centrum miejsc. – 2 szt., skwer przy rzece – 2 szt., parking przy targu – 2 szt., ciąg głównych ulic w miejscowości – 8 szt. - 22 punkty. Wszystkie punkty będą publicznie dostępne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

sponsorzy