Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna KI.IBMG-I-01

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Formularze:

 • F.IBMG-I-01/01
  Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna KI.IBMG-I-02

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Formularze:

 • F.IBMG-I-02/01
  Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek do planu - po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania

Karta informacyjna KI.IBMG-I-03

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystapieniu do sporządzania planu.

Formularze:

 • F.IBMG-I-03/01
  Formularz wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składanego po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu.

Wniosek do studium - po ogłoszeniu o rozpoczęciu sporządzania

Karta informacyjna KI.IBMG-I-04

Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do jego sporządzania.

Formularze:

 • F.IBMG-I-04/01
  Formularz wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składanego po ogłoszeniu o przystąpieniu do jego sporządzania.

Uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna KI.IBMG-I-05

Uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Formularze:

 • F.IBMG-I-05/01
  Formularz uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna KI.IBMG-I-06

Uwagi dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Formularze:

 • F.IBMG-I-06/01
  Formularz uwag dotyczących projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.