Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Karta informacyjna KI.SO-02

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Formularze:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Karta informacyjna KI.SO-03

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.

Formularze:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Karta informacyjna KI.SO-04

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.

Formularze:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Karta informacyjna KI.SO-05

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

Formularze:

 • F.SO-05/01
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
 • F.SO-05/02
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 1 miesiąc.

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego

Karta informacyjna KI.SO-06

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Karta informacyjna KI.SO-07

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Formularze:

 • F.SO-05/01
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
 • F.SO-05/02
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 1 miesiąc.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Karta informacyjna KI.SO-08

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

Formularze: 

 • F.SO-05/02
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 1 miesiąc

Wydawanie dowodów osobistych

Karta informacyjna KI.SO-09

Wydawanie dowodów osobistych.

Formularze: