Gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste - przetarg

Karta informacyjna KI.IBMG-III-01

Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu.

Formularze:

 • F.IBMG-III-01/01
  Wniosek o sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż - tryb bezprzetargowy

Karta informacyjna KI.IBMG-III-02

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Formularze:

Najem lub sprzedaż lokali użytkowych

Karta informacyjna KI.IBMG-III-03

Najem lub sprzedaż lokali użytkowych.

Formularze:

Dzierżawa nieruchomości

Karta informacyjna KI.IBMG-III-04

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę.

Formularze:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Karta informacyjna KI.IBMG-III-05

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Formularze:

 • F.IBMG-III-05/01
  Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podział nieruchomości - rozpoczęcie postępowania

Karta informacyjna KI.IBMG-III-07

Podział nieruchomości - rozpoczęcie postępowania.

Formularze:

 • F.IBMG-III-07/01
  Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości.

Podział nieruchomości - zakończenie postępowania

Karta informacyjna KI.IBMG-III-08

Podział nieruchomości - zakończenie postępowania.

Formularze:

 • F.IBMG-III-08/01
  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek

Karta informacyjna KI.IBMG-III-09

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznice.

Formularze:

 • F.IBMG-III-09/01
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznice.

Rozgraniczenie nieruchomości

Karta informacyjna KI.IBMG-III-10

Rozgraniczenie nieruchomości

Formularze: