„KLUCZ DO KOMPETENCJI”

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Priorytet / działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych


Wartość projektu: 275 880,00 PLN


Kwota dofinansowania: 244 180,00 PLN


Cel: rozszerzenie oferty edukacyjnej i nakierowanie jej na potrzeby rynku pracy.


Zakres projektu:
W ciągu 11 miesięcy trwania projektu w 2 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostanie 2760 godzin zajęć:
• wyrównawczych
• usprawniających z wyjazdami na basen
• język angielski
• język rosyjski
• matematyka
• informatyka z fotografią
• doświadczenia
• dziennikarsko-medialnych
• muzyczno-tanecznych
• praca z uczniem zdolnym
• doradztwo zawodowe
• konsultacje psychologiczne
Projektem objęte są Szkoły Podstawowe w Wisznicach i Horodyszczu oraz Gimnazjum w Wisznicach.
Zapraszamy na zajęcia!


Realizacja projektu:
Rekrutacja kadry pedagogicznej

Zakup pomocy dydaktycznych

Galeria projektu

Joanna Rowińska
Koordynator projektu

kapitał     unia spoleczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy