Rewitalizacja miejsc pamięci w parku gminnym w Wisznicach

Tytuł projektu: Rewitalizacja miejsc pamięci w parku gminnym w Wisznicach

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Wartość wykonanych robót: 256 158,82

Kwota dofinansowania: 148 556,00
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do skutecznej promocji obszarów wiejskich poprzez poprawę estetyki miejsca w parku gminnym w Wisznicach przy drodze wojewódzkiej nr 812

Podsumowanie projektu:

W miesiącach sierpień – październik 2014 zostały przeprowadzone prace związane z rewitalizacją miejsc pamięci w parku gminnym w Wisznicach. W ramach robót, kostką granitową wykonano utwardzenie placu przed pomnikiem oraz dwie alejki , zamontowano sześć słupów oświetleniowych, trzy kosze, dwa maszty na flagi, cztery ławki, tablice informacyjną o miastach partnerskich, słupek z tabliczkami kierunkowymi, cztery oprawy doziemne oświetlające pomnik, obłożono podest pomnika płytami granitowymi, zakończono i uruchomiono instalacje nawadniającą.

GALERIA

sponsorzy