Komputer nie straszny dla seniora

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie: 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość Projektu: 49 550,00 PLN

Kwota dofinansowania: 49 550,00 PLN

Cel: Wsparcie dla rozwoju inicjatywy edukacyjnej służącej podniesieniu wiedzy z technologii komputerowych 60 mieszkańców sołectw Dubica, Horodyszcze, Polubicze i Wisznice.

Zakres projektu:

Uczestnicy projektu wezmą udział w 60 godzinnym szkoleniu komputerowym przeznaczonym dla osób powyżej 45 r.ż. Zostaną oni podzieleni na 4 grupy po 15 osób odpowiadające sołectwom partnerskim w projekcie. Na koniec uczestnicy wezmą udział w warsztatach w czasie, których zobaczą jak przygotowywane są strony internetowe.

Aktualności:

Daniel Dragan

kapital-ludzki_i_efs

Projekt "Komputer nie straszny dla seniora" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy