Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice

Nazwa  programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet / działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wartość  projektu: 159 437,10 PLN

Kwota  dofinansowania: 159 437,10 PLN

Cel: wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkol podstawowych z terenu Gminy Wisznice, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Zakres projektu:

W ciągu 12 miesięcy trwania projektu w 5 szkołach podstawowych na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostanie 908 godzin zajęć dodatkowych:

  • dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • logopedycznych dla uczniów z wadami wymowy
  • gimnastyki korekcyjnej
  • rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • rozwijających plastycznych
  • rozwijających muzyczno-tanecznych

Projektem objęte są wszystkie szkoły podstawowe na terenie Gminy Wisznice, również te prowadzone przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „Integracja".

Zapraszamy na zajęcia!

Realizacja projektu:

Rekrutacja kadry pedagogicznej

Rekrutacja uczniów

Ogłoszenie o przetargu na zakup pomocy dydaktycznych

Seminarium dla nauczycieli

Monika Mackiewicz-Drąg

Koordynator projektu

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy