Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach mieści się przy ulicy Warszawskiej 19, 21-580 Wisznice. Przy Szkole Podstawowej w Wisznicach prowadzone są oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz stołówka szkolna. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oswiaty i statutem szkoły. Więcej informacji na temat pracy szkoły znajduje się na stronie www.spwisznice.edu.pl

Dyrektor SP Wisznice - Andrzej Nuszczyk W-ce Dyrektor SP Wisznice - Sylwia Szpruch - Koprianiuk

Na terenie Gminy Wisznice funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Wisznicach i w Horodyszczu, których organem prowadzącym jest Gmina Wisznice. W Gminie Wisznice funkcjonują ponadto 3 szkoły, dla których organem prowadzącym  są stowarzyszenia. Są to Szkoła Podstawowa w Polubiczach i Szkoła Podstawowa w Dołholisce - organem prowadzącym jest tutaj Stowarzyszenie „Integracja” oraz Szkoła Podstawowa w Dubicy, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica”.

 

Ślubowanie klasy pierwszej, 2023 r.

Lekcja J. Rosyjskiego - poznawanie smaków kuchni rosyjskiej, 2022 r.

Mikołaj w klasach 0-3, 2022 r.

Zdjęcia: SP Wisznice

sponsorzy