Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Kraszewskiego w Wisznicach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury dnia 24 kwietnia 2003 roku prowadzonego przez organizatora. Od 2003 roku Biblioteka pełni zadanie samodzielnej instytucji kultury, w skład biblioteki wchodzi Filia w Horodyszczu. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, adres siedziby: Wygoda 10a (budynek GOK-u obok Straży Pożarnej).

Dyrektor GBP Wisznice - Justyna Bajkowska

Działania statutowe:

 1. Biblioteka posiada dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych– „AKADEMICA”, placówka dysponuje Systemem Bibliotecznym „Mateusz”, w którym utworzona jest baza księgozbioru;
 2. Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2021 roku wynosił ogółem 12 130 wolumenów, w tym:
 • w Wisznicach- 9 364 wolumenów,
 • w Horodyszczu- 2 766 wolumenów;
 1. w 2021 roku zakupiono do biblioteki 496 wolumenów na kwotę 12 000,91 , z czego ze środków samorządowych 231 wolumenów na kwotę 6 000,91 , zł oraz 267 wolumenów na kwotę 6 000,00 zł z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; powyższe książki zostały opracowane i wprowadzone do systemu elektronicznej bazy bibliotecznej, aby każdy czytelnik miał wgląd do naszego katalogu,
 2. w minionym roku w bibliotece zarejestrowano 324 czytelników (101 czytelników do 15 roku życia), którzy odwiedzili bibliotekę 3 520 razy, wypożyczając 3 828 książek, co stanowi 76,22 książki na 100 mieszkańców, z internetu skorzystało 88 osób,
 3. biblioteka swoją działalność promuje na portalu społecznościowym facebook; wiele szczegółów z pracy biblioteki można zobaczyć na fanpage Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach: 

W 2021 roku biblioteka przeprowadziła szereg pozastatutowych zajęć dla dzieci i dorosłych:

 1. lekcje biblioteczne (dla przedszkolaków i uczniów LO Wisznice),
 2. konkurs poetycki (wiersz o wiośnie),
 3. udział w programie ,,Mała książka wielki człowiek” – wyprawki czytelnicze dla najmłodszych,
 4. wspólnie z LO w Wisznicach zorganizowano akcję Wymień się Książką i Podziel się książką,
 5. zajęcia w ramach akcji Boom na komiksy i gry planszowe w bibliotece– spotkania miłośników gier planszowych,
 6. Narodowe czytanie wspólnie z uczniami LO w Wisznicach,
 7. biblioteka realizowała projekt ,,Sieć na kulturę w podregionie bialskim”; uczestniczące w nim dzieci nabyły umiejętności technik graficznych,
 8. biblioteka uczestniczyła w pikniku rodzinnym,
 9. filia biblioteki w Horodyszczu prowadziła szereg zajęć we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich (min. widowisko obrzędowe Kiszenie Kapusty i kurs kulinarny,
  a także prowadziła zajęcia integracyjne i lekcje biblioteczne z dziećmi).

Zdjęcia: GBP Wisznice

 

 

 

 

 

sponsorzy